MRT – Moral Reconation Therapy

MRT – Moral Reconation Therapy – är en systematisk kognitiv-beteende, steg för steg behandlingsstrategi som ar utformad för att höja självbilden, främja tillväxten av en positiv, produktiv identitet, att underlätta utvecklingen av högre nivåer av moraliska tankegångar. Alla dessa mål har i slutändan påvisat ett lämpligare beteende hos programdeltagarna.
MRT-kriminalitetsprogram

MRT – Moral Reconation Therapy

MRT – Moral Reconation Therapy – är en systematisk kognitiv-beteende, steg för steg behandlingsstrategi som ar utformad för att höja självbilden, främja tillväxten av en positiv, produktiv identitet, att underlätta utvecklingen av högre nivåer av moraliska tankegångar. Alla dessa mål har i slutändan påvisat ett lämpligare beteende hos programdeltagarna. Över 120 fristående studier har visat att MRT leder till en betydande ökning av nivån på de moraliska tankegångarna, förhöjer meningen med livet, underlättar förstärkning av socialt stöd och ger deltagarna en upplevelse av kontroll i livet.

Överensstämmande forskning visar vid jämförelser att deltagare som genomgått MRT har en betydande lägre frekvens av återfallsförbrytelser och återarresteringar. Dessa resultat bekräftas till och med bland deltagare som avslutade programmet för 10 år sedan. MRT• är allmänt erkänt som en ”evidensbaserad” behandlingsmetod och också ”bästa programmet” av många officiella statliga byråer och behandlingsmyndigheter.

Nästa kurstillfälle

TID:
Start mån 15/11 – kl 09:30
Avslutning tor 18/11 – kl 16.00

PLATS:
Kursgården Villan,
Korpberget, Svanö

UTBILDNINGSLEDARE
Mona-Lisa Sving

BOKNING & PRIS
Helpension per dag 300 kr
5 dagar Kursavgift 8 500 kr ex. moms

Bokning: Linda Dahlqvist,
E-post: linda.dahlqvist@korpberget.se Tel: 0612 – 71 82 76